ერთჯერადი თმის ქუდი

ერთჯერადი თმის ქუდი (50) ცალი