ერთჯერადი პირსახოცი 

More For You-  ერთჯერადი პირსახოცი  (100) ცალი