თითების სეპარატორი

თითების სეპარატორი (დიდი) 100ც