თმის დასახვევი პლოიკა - უკაბელო

მოწყობილობა ავტომატურად მუშაობს 110-220V
სიმძლავრით და იძლევა ნებისმიერ ადგილას
გამოყენების შესაძლებლობას.

თმის დასახვევი პლოიკა - უკაბელო