კრემ აქტივატორი -ჰიდროლიზებული კერატინით

კრემ აქტივატორი -ჰიდროლიზებული კერატინით

3% (10 Vol) პატარა გამხსნელი კერატინით “Jourin Sense” 5000 მლ

6% (20 Vol) პატარა გამხსნელი კერატინით “Jourin Sense” 5000 მლ

9% (30 Vol) პატარა გამხსნელი კერატინით “Jourin Sense” 5000 მლ

კრემ აქტივატორი -ჰიდროლიზებული კერატინით