ბზინვარების შრატი

შრატი შეიცავს ალოეს ექსტრაქტს და სელის თესლის ზეთს. ხელს უწყობს თმის ჰიდრატაციასა და მბზინვარებას.
იცავს თმის სტრუქტურას გარემოს მავნე ზემოქმედებისგან. მნიშვნელოვნად ამცირებს დაყოფილი ბოლოების წარმოქმნას. თმას ანიჭებს აბრეშუმის განუმეორებელ ეფექტს.