სავარცხელი - AIR FLOW დასავარცხნი

SP 4
(სწრაფი გაშრობა)
ჩონჩხისებრი სავარცხელი
მოდელი: 880084

სავარცხელი - AIR FLOW დასავარცხნი