დასავარცხნი სავარცხელი - NANO-TECH

კერამიკული + იონური
ABS
პლასტიკური მასალა ანტისტატიკური
კერამიკული თერმული სავარცხელი
ტემპერატურა 180o -245o მდე.
დიამეტრი 45 x 110 მმ

 

დასავარცხნი სავარცხელი - NANO-TECH