კერამიკული სავარცხელი - Nano Tech

კერამიკული + იონური
ABS
პლასტიკური მასალა ანტისტატიკური
კერამიკული თერმული სავარცხელი
ტემპერატურა 180o -245o მდე.
19.25.32.43.53.65 მმ

კერამიკული სავარცხელი - Nano Tech