სამართებლის პირები - JT1 + JT3 ორმხირივი

10ც
პირები 62.0 მმ