ქაფი მოცულობისა და ბზინვარებისთვის

გამოიყენება მოცულობის მისაღებად.
იცავს თმას და ანიჭებს შეუდარებელ მბზინვარებას.

ქაფი მოცულობისა და ბზინვარებისთვის