შამპუნი Biotin Complex

აგივას აბიოტინის
კომპლექსის შამპუნები თმას
სრულიად ფარავენ ბიოტინის
პროტეინების წყალობით. ქმნის
გლუვ ზედაპირს. იცავს თმის
ბზინვარებას და ასევე თმას იცავს
ისეთი დამაზიანებელი
ფაქტორებისგან როგორებიცაა
გამოშრობა, ქარი და ქიმიური
პროცესები. აგივას  ბიოტინის კომპლექსი
ეხმარება თმას დაკარგული
კერატინების
აღდგენაში.იდეალურია
დაზიანებული თმისთვის

შამპუნი Biotin Complex