შამპუნი Black Garlic

თავისი განვითარებული ფორმულით თმის ზედაპირს ხდის გლუვს. ეხმარება თმას
ბზინვარების და სირბილის დაბრუნებაში, არის ღრმა მზრუნველობითი. თმაზე
უარყოფითად შეიძლება იმოქმედოს ისეთმა გარემო ფაქტორებმა, როგორებიცაა
დატენიანება, ქიმიკატები, გამოშრობა და დაბინძურება. აგივას შავი ნივრის შამპუნი ამცირებს ამ ფაქტორებს.