შამპუნი Keratin

აგივას კერატინის
კომპლექსის შამპუნები თმას
სრულიად ფარავენ კერატინის
პროტეინების წყალობით. ქმნის
გლუვ ზედაპირს. იცავს თმის
ბზინვარებას და ასევე თმას იცავს
ისეთი დამაზიანებელი
ფაქტორებისგან როგორებიცაა
გამოშრობა, ქარი და ქიმიური
პროცესები. თმამ გარე ფაქტორების
გამო შეიძლება დაკარგოს
კერატინის შემცველობა,ამან
შესაძლოა გამოიწვიოს თმის
დაზიანება და მტვრევადობა. აგივას შამპუნი
ეხმარება თმას დაკარგული
კერატინების
აღდგენაში.იდეალურია
დაზიანებული თმისთვის