ცვილი გლუვი ეფექტით

ცვილი გამჭირვალე ეფექტით
ჰოლოგრაფიული წყლის ცვილი შექმნილია
გამჭირვალე, მსუბუქი, მაგრამ ძლიერი
ფიქსაციისთვის. არ აცხიმიანებს თმას, აძლევს
სასურველ ფორმას, არ ტოვებს ლაქებს.