უსულფატო ლოსიონი JS

უსულფატო ლოსიონი JS

ლოსიონი სულფატის და  პარაბინების გარეშე,  თმას და კვებავს მას აუცილებელი ბუნებრივი ზეთებით.