Hair Clips

თმის სამაგრები განკუთვნილია მოცულობითი თმის შესაგროვებლად, გარდა ამისა, შესანიშნავია ტიხრების შესაქმნელად ნებისმიერი თმის ვარცხნილობისთვის.